Služby \> Analýzy, poradenství, konzultace

Poradenství a konzultace

Každý nový zákazník je pro nás zcela novým neprobádaným územím. Jsme sice schopni rychlé, účinné expertní pomoci na základě relativně krátkého briefingu, nebo zevrubném prostudování např. zadávací dokumentace, přesto ale klademe důraz na hlubší spolupráci a opravdu kvalitní přípravu, protože jen tak se se zákazníkem poznáme nejlépe. Na začátku jakéhokoliv vztahu, a tím spíš u dodavatelsko-odběratelského, totiž nikdo nikdy neví, na jak dlouho to bude a jak dlouhou cestu nakonec společně ujdeme. Jestli vše začne i skončí u jedné kávy a rady, nebo u poskytnutí expertní pomoci po, nebo i při méně úspěšných implementacích. Ale protože v případě Quartexu (i když se ne vždy jednalo o lásku na první pohled) se ze všech našich projektů vyklubal dlouholetý, harmonický, a především užitečný vztah, jsme zastánci kvalitní přípravy.

Díky agilnímu přístupu, dlouholeté historii a bohaté praxi Quartexu a našich kolegů máme zvládnuté procesní techniky mnoha IT oborů a nabízíme poskytování expertního poradenství, konzultací a služeb v rámci např. procesního inženýrství, dozorování, podpory a analýz rozsáhlých implementací, i reimplementací takových, které jsou v problémovém stavu, případně jsme schopni jejich případného převzetí.

Na každé cestě je vždy celá řada rizik a různých překážek. Některé jsme schopni eliminovat dopředu, a to ať použitím specializovaných nástrojů, metodik, standardů apod. a některé je třeba hlídat a řešit za pochodu. Jejich úspěšné zvládnutí pak hodně závisí na zkušenostech, kvalitě a odpovědnosti lidí, kteří se na vývoji podílí. Nejeden podnik najdeme ve stádiu probíhajících turbulentních změn, které dnes zažívá většina podniků po celém světě, při svých více či méně úspěšných pokusech o digitalizaci. Většina zadavatelů má svoji vizi. Ne vždy jsou však schopni určit, a hlavně definovat rámec zadání, protože se do zadání sbíhají z jedné strany business požadavky, z druhé realita firmy a z další technická a projektová omezení. Proto většina projektů nemá zřejmé, a tedy úplně jasně dané zadání. Navíc zadavatel občas, když se mu to celé rozleží v hlavě, přijde s celkem konstruktivními nápady na vylepšení toho, jak by věci měli být. A to je někdy zážitek jako zásah vidlemi do zad. Proto je dobré, pokud do procesu definice rámce zadání vstoupí profesionál, který takový proces výrazně usnadní.

My jsme rádi, když jsme vnímáni jako partner, nebo lépe strategický IT partner, protože takový proces nezřídka připomíná pomoc psychoterapeuta, kde se zákazník musí naprosto otevřít, a kde musí vzniknout mezi oběma stranami absolutní důvěra. My musíme být schopni rozlišit mezi tím, kdy zadavatel popisuje, co chce a mezi tím kdy si ještě sám dělá jasno a tvoří. Taková spolutvorba zadání zabere více času, než se od běžné analýzy očekává, ale je ovšem velmi užitečná pro výsledek. My jsme ti, kteří umí držet opratě pevně v rukách a díky zkušenostem nedopustíme, že se zadání pod rukama neustále mění, že do té doby konzistentní analýzy najednou začnou vykazovat drobné nekonzistence.

Služby Quartexu v oborech poradenství a konzultací v oblasti ERP systémů:

 1. převzetí implementací i dlouhodobého outsourcingu vývoje ERP – převzetí odpovědnosti za návrh, budování a správu informačních systémů společností, které mají rozsáhlou a soustavnou potřebu vývoje z důvodu velmi specifických procesů nebo specifické podoby běžných procesů, mají jasný obraz přínosů z této implementace, ale postrádají zdroje, zkušenosti nebo focus pro vedení vývoje,
 2. pomoc (poradce) při potížích (troubleshooter) – pomoc při méně úspěšných implementacích a jejich případné převzetí,
 3. dozorování rozsáhlých implementací,
 4. IT poradenství (zavádění ITIL a standardů IT),
 5. procesním a organizačním poradenství,
 6. produktová analýza rozsáhlých implementací,
 7. business analýza rozsáhlých implementací,
 8. zakázkový vývoj – integrace – pomoc se specifickými potřebami a odvětvovým řešením,
 9. pomoc s vedením vývoje,
 10. poradenství v oblasti e-commerce (elektronického obchodování) - e-shopů,
 11. pomoc při zavádění B2C a B2B procesů,
 12. cloud – zajištění i provozování datacenter pro firmy, které vyrostly ze svých dětských střevíčků a ekonomických systémů a nemají vlastní datacentrum pro provozování SQL a ERP vyšší třídy,
 13. pomoc při zavádění content managementu (DMS) – při digitalizaci dokumentů, shromažďování, správě a publikování informací,
 14. pomoc při zavádění zákaznické (uživatelské) IT podpory (supportu) rozsáhlých implementací.
Analýza, poradenství, konzultace