Služby \> Implementace

Agilní metoda

Dalším klíčovým parametrem úspěchu Quartexu je používaná technika pro zvládnutí požadavků zákazníků. Tou je unikátní know-how Quartexu v podobě agilní metody rapidního průběhu implementace (či reimplementace) standardu zvolených produktů. Tato metoda je pro Quartex Praha i konkurenční výhodou podpořenou jeho dosavadní historií a referencemi, který ji začal používat před cca 20 lety.

Rapidní průběh implementace (či reimplementace) standardu je:

  • variantou agilní metody pro snazší a rychlejší zvládnutí požadavků zákazníků,
  • cestou, jak nabízet lepší a pro zákazníka snadno uchopitelný produkt,
  • metodou, jak v co nejkratším čase nasadit nový produkt u zákazníka pomocí použití standardních, okamžitě funkčních, nástrojů a řešení,
  • implementační technika, která zákazníka primárně mile osloví, následně příjemně překvapí, nezklame a přesvědčí o správné volbě až tak, že implementace, či reimplementace vždy přeroste v outsourcing a poskytování dalších služeb od Quartexu v rámci dalších procesů zákazníka a jeho dalších činností založených na dlouhodobém vztahu.

I při rapidním průběhu implementace je předimplementační proces postaven na komunikaci, empatii a kvalitní procesní a business analýze. Zásadním rozdílem této metody oproti běžným postupům je, že zde vývoj téměř neexistuje, protože ve spolupráci s klíčovými uživateli je systém sestaven ze standardních, okamžitě funkčních nástrojů a řešení, postupně nastaven a předveden. Jestliže neidentifikujeme žádný show-stopper, systém je rozběhnut as-is. Případný show-stopper se stane předmětem jednání projektového týmu, který rozhodne, jak bude vyřešen (vývojem, alternativním řešením, změnou procesu…). Díky použití standardních, okamžitě funkčních, nástrojů a řešení (např. standardů produktů řady Microsoft Dynamics 365 Business Central a jeho rozšiřujících řešení), jsou vývojová a prototypová verze týmu zákazníka dostupné od začátku projektu přes klíčové uživatele. Jejich hlavním úkolem je řešení odzkoušet, případně demonstrovat dalším interním klíčovým osobám, připomínkovat, diskutovat návrhy realizačního týmu… a hlavně je v maximální míře průběžně testovat.

Výsledkem agilního průběhu je produkt, s jehož stavem jsou klíčoví uživatelé ztotožněni, vědí, proč a jak systém funguje právě tak, či onak a jsou schopni i připraveni správně nastavit očekávání ostatních uživatelů. Navíc ti získají schopnost poskytovat podporu a provádět nastavení systému i v budoucnu a implementátor je přizván pouze na problémy, které přesahují jejich schopnosti a rozvojové projekty.

služby \> Implementace

Analýza, poradenství, konzultace