Služby \> Implementace

Cloud

ERP sice stále zůstává páteří podniku, ale především jeho okolí se stále rychleji mění. ERP opouští tradiční roli transakčního systému, přechází do multicloudového prostředí, musí zvládat spolupráci s novými architekturami i jejich logikou. Proto je trendem v oblasti ERP systémů v současné době přechod do cloudu a tím přirozeně poptávka po ERP systémech v cloudu stoupá. Cloudový trend lze pozorovat zejména v sektoru malých a středních podniků, kde nasazení cloudového ERP probíhá relativně rychle bez nutnosti vytvoření IT infrastruktury a bez nutnosti využití interních IT pracovníků. Ale i u robustnějších řešení je žádoucí alespoň částečné pokrytí front-office vrstvy podniku cloudovými moduly pro rychlost jejich nasazení a nenáročnost na IT infrastrukturu.

Jako ideální řešení ERP systémů se ukazuje přístup použitý u moderních systémů v cloudu. Řada podniků přestává brát podnikový informační systém jako jeden centrální systém. Dnes vznikající moderní informační systémy již většinou netvoří tradiční monolitická softwarová řešení. Aplikace a jejich architektury využívají různé kontejnerové platformy, cloudové služby a technologie umělé inteligence. Celopodnikový systém složený z různých aplikací (např. back-office procesy se velice rychle digitalizují) proto potřebuje efektivní jednotné datové a automatizační platformy pro podporu byznys procesů, s možností jednoduché integrace a s existencí nástrojů pro rychlý a nenákladný vývoj specializovaných aplikací. K tomu právě přispívá cloud, který poskytuje robustní architekturu spolu s integračními nástroji. Zároveň cloud otevírá prostor a poskytuje přirozené prostředí nástrojům umělé inteligence. Do základního systému je možno jednoduše připojit prověřená řešení nebo také vytvářet další customizace a specifické úpravy.

Naším cílem není pouze dodat ERP systém, ale navrhnout a nasadit takové technologie, které umožní naplnit představu zákazníka.

Klíčovou podmínkou pro to, abychom v pozici partnera a garanta obstáli a mohli námi unikátně koncipované řešení nabízet, je využití dlaždicové architektury, kde jednotlivé aplikace jsou propojeny buď robustní integrační platformou, anebo provozovány nad jednotnou datovou základnou. A právě cloud nám významnou měrou pomáhá, aby rozšíření a integrace námi dodaných ERP systémů a aplikací byla i v budoucnu hladká a efektivní při realizaci všech našich klíčových projektů od B2B a B2C e-shopů, po robustní implementace ERP. Díky cloudu jsme připraveni využít a efektivně integrovat prakticky každý existující produkt na trhu, včetně open source aplikací a systémů, nebo použít low-code/no-code nástroje. A tam, kde existuje ekonomické opodstatnění, jsme schopni zajistit, že bude námi dodané řešení fungovat v souladu s očekáváním zákazníka.

služby \> Implementace

Analýza, poradenství, konzultace