Služby \> Implementace

ERP

Dodavatelů ERP systémů, jen v ČR jsou stovky. Čím se tedy Quartex liší od ostatních společností na trhu? Empatií. Do každého projektu vstupujeme jako partner, snažíme se být spolutvůrci strategie na které pracujeme průběžně a pochopit filozofii zákazníka. Tak můžeme předložit jasnou a srozumitelnou koncepci řešení, za kterou pevně stojíme, a na základě které směřujeme ke společnému cíli. Na rozdíl od „dodavatelů systémů“ nevytváříme stohy dokumentů plných doporučení, jak by to bylo správně, protože přistupujeme k řešením skutečně agilním přístupem, bez odéru korporátu již od vzniku společnosti. Dalším rozdílem je rychlost a spoluzodpovědnost. Nejenže rychle a společně se zákazníkem vytvoříme koncepci a návrh, ale především máme ochotu nést odpovědnost za to, že radíme správně, a že jsme schopni okamžitě plány realizovat. Naší největší odlišností od konkurence je ale především přístup. Jen díky tomu zvládáme na jedničku 30 let působit v oboru informačních systémů. Bez toho, že známe skutečné důvody, které zadavatele vedly k plánované změně a přesvědčení, že chápeme smysl a podstatu zakázky, nezačínáme. Podstatou naší práce je být ve shodě s investorem, managementem zadavatele a v souladu s jejich strategickými cíli.

Vývoj podnikové architektury tedy začínáme „shora“. Nejdříve definujeme oblast podnikání, strategii a cíle zákazníka, poté provedeme základní a rychlou revizi business plánu a podnikových procesů. Pokud jsme zde s vedením zadavatele ve shodě (protože podle těchto zmíněných procesů se nastavují/vyvíjejí/kupují systémy a aplikace), známe obchodní strategii a obchodní cíle společnosti, můžeme začít další práce již na detailních analýzách a plánování systémů. V rámci analýz pracujeme napříč organizací a řešíme identifikaci obchodních potřeb i problémů a po konzultaci se zúčastněnými stranami navrhuje jejich řešení, mezi která patří prvky vývoje softwarových systémů, ale i vylepšení procesů, organizačních změn nebo strategického plánování a rozvoje politiky.

Nabízíme vám cestu do budoucnosti založenou na tradičních hodnotách a logice.

Složitost většiny aktuálně provozovaných informačních systémů má původ v době, kdy byly tyto systémy budovány, a především ve způsobu, jakým byly budovány. Na přelomu tisíciletí se budovalo „odspodu“ – kdy inženýři začali spojovat jednotlivé služby do větších celků, ovšem bez vazby na podnikový management a jeho cíle a záměry. Výsledkem toho je, že v informačních systémech jsou agregovány funkce, kterou jsou si blízké logicky a datově, neodpovídají ovšem aktuálnímu stavu a už vůbec ne jednotlivým oblastem současných aktivit podniku podle toho, jak jsou rozděleny rozhodnutím současného managementu.

Bohužel realita je taková, že v takovém prostředí mnoho manažerů vyrostlo a nedovedou si představit, že něco může být jinak (skvělým i když odstrašujícím příkladem budiž systémy naší státní správy). Proto i dnes, při sestavování definice rámce zadání nového systému, postupují podle starých not a objednají si klon starého systému. Navíc si zvolí poloanglicky mluvícího dodavatele (kterému sice rozumí jen půlku, ale ta druhá půlka, které nerozumí, určitě byla super, protože byla anglicky) typu „dodavatel a integrátor systémů“, který pouze plní zadání bez stopového množství empatie, v co nejkratším čase jede na kvantitu a výkon, za nesmyslné peníze. Výsledkem pro takové zadavatele je po prvotní radosti z množství a barevnosti grafů i oken překvapení nad tím, že se v jejich organizaci vůbec nic nezměnilo, krom „divné“ logiky nových a nepřehledných oken systému, po kterém následuje vystřízlivění v podobě grande finále, kdy jeho firma jede postaru, či do ní dokonce vkročil chaos a on sedí u neefektivního systému za stovky tisíc či desítky milionů korun.

My vám nabízíme změnu. Změnu, vedoucí ke svobodě další volby, logice, lehkosti a vstřícnosti uživatelského prostředí. Společně s vámi, rychle, na principech agilnosti, customizace, a především na logice vaší organizace postavíme systém s větší volností přizpůsobení, s jádrem s nezbytně nutnými funkcemi, do kterého lze snadno, jednoduše a kdykoliv zapracovat změny a na které lze integrovat reflektující unikátní procesy podniku.

služby \> Implementace

Analýza, poradenství, konzultace