Služby \> Integrace

CRM – Řízení vztahu se zákazníky

Základem všeho, nejen obchodního procesu, jsou správná a aktuální data a umění s nimi pracovat. Proto je musíme umět spravovat, roztřídit a segmentovat. Jakýkoliv nástroj podporující řízení vztahů se zákazníky musí v základu umožnit ukládání dat o zákaznících a o aktivitách firmy vůči nim – tedy historii vzájemných obchodů a historii komunikace se zákazníkem. Pomáhají nám sjednotit pohled na zákazníka a sjednotit všechny procesy související se zákazníkem.

Informační technologie jsou v dnešní době téměř nezbytnou součástí úspěchu a CRM systémy jsou ale jen jednou z jejich částí, nástroji k dosažení spokojeného zákazníka.

Naše CRM je součástí projektu Digitalizace podnikových procesů a databází divize Malých aplikací. Cílem tohoto projektu, stejně jako celé divize, je především poskytnout firmám a organizacím, bez rozdílu velikosti a zaměření jednoduché nástroje základních back i front-office činností.

Proto CRM systém od Quartexu je intuitivní, na ovládání jednoduchý a maximálně flexibilní nástroj, který primárně dostane, jakkoliv rozsáhlé portfolio zákazníků pod kontrolu tím, že umožní jejich logickou evidenci. Může být tedy velmi jednoduchým systémem, ve formě tabulek, nebo kartotékově uspořádaných formulářů, který bude obsahovat všechna transakční data spojená se zákazníkem, jako je seznam zákazníků, s jejich kmenovými daty (správné a aktuální identifikační a fakturační údaje zákazníka, adresa, bankovní spojení, fakturační údaje, kontaktní osoby zákazníka), historii vzájemných obchodů, vzájemných smluv, objednávek, faktur, a přehled veškeré související komunikace se zákazníkem. To vše v první úrovni, bez nutné vazby na ekonomický či ERP systém.

Ale již v samotném základu, dovolí systém tvořit vazby a vztahy mezi jednotlivými vlastními daty a umožní systematickou práci s nimi (efektivně používat všechny procesy komunikace se zákazníky, jejich vzájemnou koordinaci, slaďování činností, informací a zajistí jejich řízení).

Ve druhé úrovni náš systém již pomáhá plánovat úkoly a aktivity pro zákazníky, hlídat a také upozorňovat (např. termín obnovy smlouvy, termín zaslání nabídky, přání k narozeninám). Zákazníci mohou být rozděleni do více skupin (segmentů), aby bylo možné správně cílit, odlišovat procesy a komunikaci s různými typy zákazníků, řídit celkovou komunikaci, a to včetně sociálních sítí nebo odpovědných obchodníků.

Náš CRM systém má i třetí úroveň, kdy může být integrován s ostatními ekonomickými či ERP systémy. V tom případě mluvíme o komplexním systému. Komplexní CRM systém umí plánovat a řídit kampaně, segmentovat zákazníky, umí řídit časové vytížení lidí ve firmě, efektivnost a úspěšnost obchodníků, a protože je propojen s ERP systémem, umí vytvářet analytické výstupy a reportovat potřebná data jak pro zákazníky, tak pro klienty. Může být propojen s call centrem, analýzou chování zákazníků a jejich nákupních zvyklostí. CRM systém tak pomáhá řídit obchodní a marketingové týmy.

Současným trendem na dnes velmi konkurenčním trhu, a je jedno jestli B2B, nebo B2C, je dialog a nejvyšší možná interakce se zákazníkem. Proto i Quartex své celé portfolio doporučuje integrovat s vlastními e-commerce B2B a B2C systémy, které nejlépe umožňují velmi těsný vztah mezi obchodními a marketingovými procesy. Naše e-shopy jen neprodávají. Mohou být skutečnou branou do vaší společnosti díky zákaznickým portálům, které za pomoci integrace se CRM a ERP systémy, vám pomohou uskutečnit vše od obchodní nabídky až po uzavření smluvního vztahu, zajištění plnění a poprodejních služeb. Umožňují komplexní dialog s konkrétním zákazníkem od jeho získání, potvrzení smluvních dokumentů, přes realizaci plnění až po péči a další prodej a poprodejní služby a komunikaci.

Zákazníci jsou pro každou firmu klíčovým zdroj jejich existence, protože jsou zdrojem příjmů za poskytnuté služby nebo prodané zboží. Spokojený zákazník neuvažuje o odchodu ke konkurenci, lze mu lépe prodávat další produkty nebo služby. Spokojený zákazník není pouze ten, který dostane kvalitní službu či produkt, ale spokojenost se buduje rovněž prostřednictvím dalších doplňkových služeb, komunikace se zákazníkem a péče o něj. Pro firmy je nejtěžší získání nového zákazníka, a proto jeho udržení je důležité. Spokojený zákazník tedy přináší firmě zisk a snižuje prodejní náklady.

Našim cílem je, jakoukoliv naší službou vám pomoci hýčkat spokojené zákazníky, budovat dlouhodobé obchodní vztahy a získávat nové spokojené zákazníky.

služby \> Integrace

Analýza, poradenství, konzultace