Služby \> Integrace

E-commerce

E-shop je součástí firemních procesů od firemní identity, až po lidský faktor. Ale především je součástí celého informačního systému, tedy i jeho online části. Ale v rámci celku, je jen jedním (i když klíčovým), z bodů obchodně komunikační podmnožiny. Informační systémy, jejichž nedílnou součástí jsou např. ERP, CRM i online systémy, představují pro většinu organizací klíčový nástroj pro správu dat a mimo jiné se stávají nedílnou součástí projektů jejich digitální transformace. Tyto systémy jsou součástí vyšších a větších celků organizací, minimálně ve vrstvách back a front-office. Dnešní doba přináší mnoho změn ať už těch, které nemůžeme ovlivnit, jako jsou pandemie, tak pokrok v oblasti průmyslu a podnikání. Přechází se na elektromobilitu, robotizaci a digitalizaci. A těchto změn nebude ubývat, spíše naopak. A tím, jak se stávají nedílnou součástí projektů digitální transformace, je nezbytná jejich integrace v rámci organizací i s okolím, protože ERP systém je páteří, nervovou soustavou a mozkem celého podniku, CRM očima, které zákazníky sleduje a online nástroje jeho výlohou a nastavenou rukou k zákazníkům.

Víme, že přechod z off-line světa do toho on-line může působit strašidelně a pojí se s ním mnoho otázek. Quartex byl často v roli prostředníka pro řešení různých problémů, proto si dobře uvědomujeme, že klíčem k přechodu B2B či B2C společnosti do online světa je důvěra ve schopnost tento přechod koordinovat.

Proto jsme převzali iniciativu a začali budovat divizi pro e-commerce systémy (elektronického obchodování) a poskytovat provoz e-shopu jako komplexní službu, obvykle ne ale na klíč, jak je zvykem, kde je e-shop následně přenechán zákazníkovi, ale jako službu kontinuální. Rozhodli jsme se nabízet kontinuální e-shop – ERP nejen jako řešení, které zvýší obrat zákazníkům, kteří nemají schopnosti nebo zdroje dosáhnout efektivního cíle vlastními silami. V tomto případě Quartex vytvoří e-shop, propojí ho se systémem, spravuje jeho data, zabezpečuje internetový marketing a zákazník má na starosti produkt management, řídí sklad a realizuje logistiku a zákaznickou podporu. Každá firma i organizace je v podstatě originálem, a proto i jakýkoliv e-commerce projekt musí být originál, a pokud má přinést kýžené výsledky, potom ho nejde stavět na šablonách a přednastavených systémech. Především z tohoto důvodu jsme v tomto segmentu v posledních letech vyhledávaným partnerem, protože nahrazujeme díky našim expertním zkušenostem s obchodními procesy, detailním znalostem technické a procesní problematiky ERP a zkušenostem s integračními projekty e-shop – ERP standardní zhotovitele a poskytovatele e-shopů, kteří založili svá studia pouze na základě technických a technologických dovedností získaných ve firmách provozující webdesign. Rozumí perfektně technicky grafice, technicky internetovému marketingu a end-user designu, ale výrazně zaostávají v empatii a ve schopnosti pochopit procesy ve firmách jak po obchodní stránce, tak po té technologické. Z pohledu procesního a content managementu obvykle jen mechanicky aplikují jen jeden základní model, který se naučily u svého prvního a mnohdy posledního zaměstnavatele a prvního velkého zákazníka. V e-commerce nejde aplikovat slogan „co kus, to originál“ pouze na designovou složku, ale na celek a toho je e-commerce jen jednou částí.

I webové stránky, jsou spolu s e-shopem dnes neoddiskutovatelně součástí marketingu každé významné firmy a jejich důležitost stále strmě stoupá. Již nejsou trendem, jsou nutností, protože se staly, díky COVIDu a vládním opatřením, mnohdy jedinou vstupní branou do většiny firem. Proto již nejsou jen součástí čehosi, ale ze dne na den se staly primárním nástrojem obchodní politiky i mnoha doposud tradičních firem a e-commerce samostatnou disciplínou.

Všechny dnes úspěšné podnikatelské aktivity jsou součástí propracovaného marketingu a marketingového mixu. Nejedná se při této disciplíně pouze o propagaci, jak je v posledních letech milně marketing interpretován a vnímán, ale marketing stále zůstává sofistikovaným procesem zaměřeným na uspokojování všech potřeb zákazníka. Cílem marketingu bylo, je a bude přijmout na základě zjištěných skutečných potřeb zákazníka taková opatření, jejichž cílem je nabídnout zákazníkovi výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou, ve správný čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu.

Online podnikání dnes stojí a padá na datech. A společnosti, které budou schopny shromažďovat a vyhodnocovat informace a na jejich základě konat, se o svou budoucnost rozhodně nebudou muset bát. Proto základním parametrem a klíčovým momentem pro efektivní podnikání na internetu je bezchybná integrace e-shopu s informačním systémem firmy. Automatizace výměny dat umožňuje nevídané možnosti a urychlení procesu i v případě "klasického" firemního webu. Zajistí neustálou správnost zobrazených dat a aktualizuje agendy zákazníků, objednávek, zboží, informací o skladové dostupnosti zboží, agendy faktur, dodacích listů, expedice, reklamací a všech dalších dat, která sdílíte se zákazníkem.

Integrace a automatizace výrazně snižuje režijní náklady firmy na aktualizaci dat a na vyřizování nevykrytých objednávek. Kromě značné úspory času a peněz především zvyšuje spokojenost a loajalitu Vašich zákazníků a zajistí důvěryhodnost e-shopu. Další výhodou správného propojení e-shopu je automatizovaný přenos objednávek, poptávek či rezervací zpět do informačního systému, který odstraní režijní časy, chybovost při přepisu, a zajistí centralizaci a integritu Vašich dat.

Dostupnost zboží je možné také aktualizovat z více zdrojů současně (např. hlavní sklad, externí sklad, a sklady dodavatelů). Zákazník je na e-shopu informován pomocí jasně definovaných pravidel (např. naše sklady – expedujeme ještě dnes, sklad dodavatele – expedujeme následující den).

Díky propojení vnitropodnikových systémů, jakými jsou ERP, CRM, atd. a jejich integrací s B2B či B2C e-shopem lze shromažďovat opravdu velké množství informací. Při správném vyhodnocení vám taková data poskytují skvělý nástroj pro zásadní rozhodnutí na cestě k optimalizaci všech směrů vašeho podnikání a Quartex vám v tomto směru podává pevnou ruku.

služby \> Integrace

Analýza, poradenství, konzultace