Služby \> Integrace

WMS

Již od samého začátku působení se Quartex Praha mimo jiné zaměřuje na řešení pro velkoobchodní společnosti s velkými řízenými sklady.

Pro tento účel Quartex vyvinul a úspěšně mnohokrát nasadil modul řízeného skladu. V současnosti je naše řešení k dispozici včetně vlastní aplikace pro mobilní datové terminály.

Náš modul pro řízený sklad je flexibilní systém, takže může být úspěšně využíván při všech velikostech skladů, počtu skladníků, položek i sortimentní skladbě, tedy všude tam, kde je oceňován pořádek na skladě. Umožňuje podstatně zvýšit efektivitu práce ve skladu při přijímání zboží, či polotovarů, jejich skladování, inventarizaci, sledování interních pohybů a stavů, při vyskladňování a distribuci zákazníkům nebo k dalšímu zpracování ve vlastních výrobních linkách.

V principu se náš systém sestává z přenosných terminálů, příslušného programového vybavení, včetně interface do stávajícího ERP a e-shopů a infrastruktury pro zprostředkování přenosu dat v reálném čase.

Zavedení řízeného skladu přináší zejména tyto výhody:

 • vyšší produktivitu práce skladových operátorů,
 • možnost jasné a aktuální vazby výkonových ukazatelů skladníků na produktivitu jejich práce,
 • podstatně lepší využití skladových prostor,
 • optimalizace úložných pozic a lokalizace skladových položek,
 • minimalizace chybovosti lidského faktoru a reklamací,
 • aktivní využívání přesné identifikace prostřednictvím čárových kódů apod.,
 • poskytování aktuálních informací o stavu skladu v reálném čase,
 • vícenásobné zrychlení inventur,
 • on-line manažerské reporty na různých úrovních řízení,
 • odbourání papírové evidence,
 • zvýšení konkurenceschopnosti a spokojenosti zákazníků.

Naše řešení je řadu let neodmyslitelnou součástí mnoha podnikových systémů a pomáhá mimo jiné v potravinářských provozech, FMCG společnostech i automotive firmách.

služby \> Integrace

Analýza, poradenství, konzultace